jwcare (ouderenzorg)

" Maar indien (hij of) zij .. kinderen of kleinkinderen heeft,

laten die dan eerst leren .. een passende vergoeding aan

hun ouders en grootouders te betalen .."

1 Timótheüs 5

GROOTSTE NETWERK

 

De meeste ouderen hebben in hun eigen woonplaats vaak het grootst mogelijke netwerk. Verhuizen naar een nieuwe locatie verkleint dus het netwerk en daarmee de mogelijkheid om met meerdere handen samen

licht werk te maken van de hulp

die ouderen nodig hebben.

REGIE BUITENSHUIS

 

De belastingdienst en een veelvoud aan publieke instellingen houden voor allerlei deelthema's een dossier bij.

Een regisseur, die het geheel van externen overziet en de zaken in harmonie met elkaar houdt, ontbreekt vaak.

Maar Iemand moet het doen.

BOEKHOUDING

 

Nog geen twintig jaar geleden kon je in een huis wonen en alle zaken contant betalen. Tegenwoordig moet je tientallen accounts op internet beheren en continu controleren wat er allemaal mis kan gaan. Risico's en kosten zijn als het ware afgewenteld op de consument. Dat vraagt kennis van zaken, en reactievaardigheid.

PRINCIPES

 

Missie, visie en strategie zijn niet genoeg. De persoonlijke normen en wensen, maar ook de culturele en religieuze waarden van de oudere dienen te worden gerespecteerd bij het geven van zorg. De principes van de gemeenschap en het geweten van de zorggever verdienen ook erkenning.

Dit alles kan in een zogenaamd levenstestament worden vastgelegd.

WIE ZOEKT ER UIT WAT KAN, WAT MAG EN WAT MOET?

HOE WORDT DE ZORG GEFINANCIERD?

Managers in de bouw en in de zorg hebben interessante overeenkomsten: 1. een sterke voorkeur voor vrijblijvend samenwerken (en een zeker wantrouwen tegenover branchevreemde veranderideeën); 2. een zwakke supply chain strategie (met allerlei typen verspillingen als gevolg); 3. een matig carrièreperspectief.

Dit maakt het kwalitatief en procesmatig verbeteren van de bestaande zorg tot een enorme uitdaging. Misschien moeten we gewoon van voren af aan beginnen?

INFORMATIE GEBRUIKSVRIENDELIJK

 

Zorgtaakboeken, elektronische dossiers, onderhuidse chips, coderingen voor van alles en nog wat. Kan het eenvoudiger? Heldere kleuren, duidelijke taal, vaste routines en fool- proof fysieke indelingen kunnen taken gebruiksvriendelijker maken

VAARDIG EN FOUTVRIJ LANGER LEVEN

 

Defecte hulpmiddelen, menselijke fouten en gebreken in kennis of vaardigheid vergroten de kans op vervroegd sterven en verwondingen. Consequente training en vaardigheidsbeoordeling maken een wereld van verschil.

TRANSPORT EN BEWEGING RUSTIGER

 

Sommige ouderen zijn een uur onderweg voor 15 minuten therapie of consult.

De terugweg duurt inclusief oproepen, wachten en omrijden vaak twee uren. Waarom gaat een therapeut niet gewoon zelf naar de mensen toe? Waarom moeten bejaarden samen in grote bussen reizen?

NUTTIGE TIJD SNELLER Stel dat er een veel snellere (en dus aangenamere) manier zou zijn om dezelfde dingen gedaan te krijgen binnen dezelfde veiligheidsmarges. Wat belet ons dan nog om die snellere methode toe te passen?

TE VEEL HIER DOEN, TE WEINIG DAAR MINDER WACHTEN

 

Waarom moeten bepaalde zorgtaken op elkaar wachten? Paralleliseren, doseren, en zaker beter uitkienen. Dat helpt echt.

PARTICIPATIEKEUZES MINDER OVERLEG

 

In levenstestamenten leggen de ouderen vast wat hun wensen zijn. Ze geven hierin ook aan wat ze zo lang mogelijk zelf wilen blijven doen. Want welke oudere wil nu al een soort wilsonbekwame patiënt zijn?

SOCIAL MEDIA?

Er is bewust gekozen voor een meer persoonlijke benadering: face to face ontmoetingen. Bel ons of e-mail ons!

 

Sharma Biharie

misshome@gmail.com 06 3176 2727

Copyright 2016 © All Rights Reserved